Gyorsmenü

Élelmiszerjelölés jelentősége a vidéki élelmiszerelőállításban

  • Nagyné Pércsi Kinga 1
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Importance of food marking in rural food production

Az élelmiszerek címkéjén szereplő jelölési információknak fontos szerepe van a vásárlási döntések meghozatalában. Ugyanakkor a fogyasztók más-más élelmiszer összetevőket tartanak veszélyesnek, illetve fontosnak. Előfordul, hogy bonyolultnak tartják a címkén megjelenő információkat, illetve elvesznek a jelölések és védjegyek rengetegében. A helyi élelmiszer termékek és a bioélelmiszerek esetén az is megfigyelhető, hogy a közvetlen termelői – fogyasztói kapcsolat helyettesíti az élelmiszercímkét és a tanúsító védjegyet. Ilyen esetekben jelentősége kevésbé fontos. Vannak olyan kutatások, melyek szerint a fogyasztók elsősorban akkor vizsgálják meg az élelmiszer jelölését, a címkén szereplő információkat, ha valamire allergiásak, vegetáriánus életmódot folytatnak, vagy vallási okok miatt kíváncsiak az összetevőkre (Bandara et. al, 2016). Mindezek alapján érdemes tehát megvizsgálni a kistermelői termékekre, ezen belül is az ökológiai élelmiszerekre vonatkozó jelölési szabályokat, valamint a címke szerepét a vásárlói döntéshozatalban. A cikk célja a fentieknek megfelelően annak vizsgálata, hogy mennyire fontosak a közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok a bioélelmiszereket fogyasztók körében, illetve helyettesíti-e ez a kapcsolat az élelmiszercímkét? További érdekes, címkézéshez kapcsolódó kérdés, hogy milyen összetevőket tartanak veszélyesnek a bioélelmiszereket fogyasztók? A kutatás módszere a szakirodalmi vizsgálat mellett a személyes megkérdezés és egy önkényesen kiválasztott minta papír alapú kérdőíves vizsgálata volt.

 

The information on food label has an important role in decision making process of purchase. The consumers find different food components dangerous and important. It often comes for that they find the food label information complicated and they are lost in the abundance of labels. In the case of local and organic food it can be observed that the direct consumer – producer relations can substitute the quality proving labels and food marks, their importance is less in such cases. Researches exist according to which the consumers investigate the food labels only in that case if they are affected by food allergy, or they are vegetarian or they would like to know the list of components because of religious causes (Bandara et al, 2016). On the basis of the aforementioned it is worth to introduce the labelling rules and to analyse the role of food labels in decision process of purchase. The aim of the article is to analyse the importance of the direct producer-consumer relations in the circle of organic consumers and that if this relation substitutes the information on food label? Further interesting question relating to labelling is which components of food are held to be dangerous by the organic food consumers. Beside the literature review the method of the research is the personal interviews and the paper based survey on arbitrarily selected sample.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 72-82
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: