Gyorsmenü

Diszruptív trendek Ázsia kereskedelmében

  • Kozák Tamás 1
  • 1 főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelem Intézeti Tanszék

Disruptive retail trends in Asia

A technológia kifejezés ma bizonyosan a leggyakrabban használt szó a szakirodalomban, mindemellett a vállalati stratégiai döntések talán legfontosabb meghatározó eleme. Hová kell a korlátos mennyiségben rendelkezésre álló erőforrásokat allokálni a kereskedőknek, annak érdekében, hogy megfeleljenek a digitális világ kihívásainak? A mai összekapcsolt, számítógépesített és kommunikációközpontú világban a megfelelő jövőképpel rendelkező cégek új szabályokat diktálnak a maguk iparágában, mégpedig új e-üzleti modellekkel és új vállalkozáson belüli folyamatokkal. Ezek a cégek arra használják a technológiát, hogy korszerűsítsék a működésüket, reklámozzák a termékeiket, kialakítsák a vásárlói hűséget, végül pedig folyamatosan növeljék a nyereségüket. Kutatásomban egyrészt arra keresem a választ, hogy az ipar 4.0 hogyan befolyásolja a kereskedelmi modelleket és erre milyen példákat találunk az ázsiai üzleti életben. A példákat Tajvan kereskedelmi életéből vettem, hiszen ez az ország jól reprezentálja, mi zajlik a régió legfejlettebb országaiban.

 

The term technology is surely the most often used word in manager literature. But due to its present scope, it possibly causes the biggest headache as well when making business decision. Where should retailers allocate their limited resources in other to adapt the digitalised environment? In today’s linked, computerized and communication-centred world businesses with a proper future vision dictate the new rules in their respective industries in particular through the new e-business models and the processes within their businesses. These companies use the technology to modernize their operations, advertise their products, create customer loyalty and finally increase their profits continuously. In my research I analysed how the industry 4.0 influences the retail business models and what examples could be found in Asian business to illustrate these trends. I took example from Taiwan's commercial life, as this country represents well what is happening in the most developed countries in the region.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 67-76
Terjedelem: 
10
JEL-kód:
LOC-kód: