Gyorsmenü

Az individuum biztonsága vidéki térben

  • Jankovics Kornélia 1
  • 1 mestertanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Security of the individual in countryside space

Jelen tanulmányt az individuum szemszögéből tekintett vidéki biztonság egyes, főbb dimenzióinak elemzésére szántam. A “kitekintés” közel sem terjedhet ki a biztonságnak a vidéki térben létező valamennyi aspektusára, hiszen a vidék biztonsága kérdéskörében felmerülő, számba vehető valamennyi szegmens a tanulmány kereteit sokszorosan túlhaladják, az minimálisan egy doktori értekezésben kitűzött cél lehet. A biztonság főbb dimenzióinak bemutatása csupán egy általános - és nem minden dimenziót érintő - kép felfestésére vállalkozhat, de mindenképpen alkalmas lehet arra, hogy a téma kibontására kedvet érzőket tovább gondolkodásra sarkallja.

 

My intention with the present study was to analyse some of the major dimensions of the security in the countryside considered from the individual’s point of view. The “outlook” is very far from addressing all the aspects of security existing in the countryside space, as all the segments that arise and that can be taken into account in the scope of the security of the countryside multiply exceed the framework of the study and can minimally be the goal of a PhD thesis. The goal of the presentation of the major dimensions of security may only be the depiction of a general picture that does not touch upon every dimension, but it can, by all means, be suitable for encouraging those feeling like analysing the topic more deeply to think further on.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 13-23
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: