Gyorsmenü

A hazai okos és autonóm falvak területi összefüggései

  • Némediné Kollár Kitti 1
  • 1 egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdálkodás Intézet

Territorial context of Hungarian smart and autonomous villages

Jelen kézirat az okos falvak, autonóm falvak és alternatív energiaforrások legfontosabb fogalmainak áttekintését és legfontosabb térgazdasági összefüggéseinek bemutatását tűzi ki alapvető célul. Napjainkban kiemelt fontosságú az SMART tényezők tárgazdasági szerepe a településeken (digitalizáció jelene), az okos falvak, okos megoldások és autonóm falvak definiálása vidéken, illetve az alternatív energiaforrások, ökotelepülések bemutatása, melyhez szorosan kapcsolódik a SMART Rural21 zászlóshajó projekt is. A kéziratban az okos rendszerek és a fenntarthatóság kapcsolatrendszerére világítunk rá a vidéki térben. Az alábbi kérdésre keressük elsődlegesen a választ: Hogyan könnyítheti meg a vidéki települések mindennapi életét a digitalizáció és az alternatív energiaforrások jelenléte?

This manuscript aims to review the key concepts of smart villages, autonomous villages and alternative energy sources and to present their key spatial context. Nowadays, the role of SMART factors in the economy of settlements is important (present of digitalisation) and the definition of smart villages, smart solutions, alternative energy sources and eco-settlements and autonomous villages in the countryside. Closely related to all this the SMART Rural21 flagship project. In this manuscript we are focusing on the relationship between smart systems and sustainability in rural areas. We are looking for the answer to the following question: How can make easier the digitalisation and the presence of alternative energy sources daily life of rural settlements?

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 57-67
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: