Gyorsmenü

Gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében a vajdasági népesedési folyamatok tükrében

  • Juhász Bálint 1
  • 1 PhD hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

Economic development in the Carpathian Basin in the light of population trends in Vojvodina

Vajdaság, földrajzi és közigazgatási egység, Szerbia északi részén terül el, kedvező földrajzi fekvéssel rendelkezik. A területet intenzív népmozgások, a nemzeti arányok folyamatos változásai jellemezték. Mai területén 26 nemzetiség él, amelyek közül a magyar közösség a legszámottevőbb. A tartományi hivatalokban hat hivatalos nyelv van használatban. A nemzeti identitás megőrzésének vitathatatlan előfeltételei: az anyanyelv használatának lehetősége, az anyanyelvű oktatás megszervezése, az anyanyelvű tájékoztatás biztosítása és a népi hagyományok, kultúra megélése, továbbadása az új generációknak. Ugyanakkor, a mindennapokban a megélhetési kérdések is jelentős mértékben befolyásolják a szülőföldön való maradás, a nemzeti identitás megőrzésének esélyeit. Magyarország Kormánya 2016-ban, a külhoni nemzetrészek megmaradása érdekében indította el a Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programot, melynek keretében eddig mintegy 300 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, mintegy 158,4 milliárd forint értékű támogatással, és ezzel mintegy 57 000 nyertes pályázat révén több ezer munkahely került létrehozásra a Vajdaság mellett Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, Muravidéken és Drávaszögben. A kutatás elsősorban a vajdasági és más határon túli gazdaságfejlesztési programok eredményeire, valamint a népszámlálások hivatalos adataira támaszkodva kutatja a népesedési folyamatok és gazdaságfejlesztési programok közötti összefüggéseket.

 

Vojvodina, a geographical and administrative unit, is located in the northern part of Serbia and has a favorable geographical location. The area was characterized by intensive population movements and constant changes in national proportions. Today, 26 nationalities live in its territory, of which the Hungarian minority community is the most significant. There are six official languages in use in the provincial offices. The indisputable preconditions for the preservation of national identity: the possibility of using the mother tongue, organizing mother tongue education, providing information in the mother tongue and living and passing on folk traditions and culture to new generations. At the same time, everyday living issues also significantly affect the chances of staying in the homeland and preserving national identity. In 2016, in order to preserve the foreign parts of the community, the Government of Hungary launched the Carpathian Basin Economic Development Program, in the framework of which about HUF 300 billion worth of development has been realized so far, with about HUF 158.4 billion worth of support thousands of jobs were created besides Vojvodina, in Transcarpathia, Transylvania, Felvidék, Muravidék and Drávaszög. The research focuses on the correlations between population processes and economic development programs, relying primarily on the results of Vojvodina and other cross-border economic development programs, as well as on official census data.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 46-59
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: