Gyorsmenü

Vidék versenyképességét segítő szaktanácsadás módszertanának vizsgálata

  • Kozári József 1
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Examination of the methodology of extension to support the competitiveness of the rural areas

A helyi sajátosságokhoz alkalmazkodó, a személyre és a vidéki közösségekre egyaránt szabott megoldások feltárása, valamint a korszerű tudáshoz való hozzáférés biztosítása nélkülözhetetlen a vidék hosszútávú biztonságának szavatolásához. Szilágyi-Boldizsár véleménye szerint is a vidékbiztonság valamennyi dimenziójának felismerése és egymással folyamatos kölcsönhatásban lévő dinamikus egységként kezelése új típusú szemléletmódot, felelősségérzetet és gazdasági lehetőséget is hordoz magában. (Szilágyi-Boldizsár, 2016)

A cikk ennek szellemében elemezni kívánja azokat az ismeretátadási módszereket, melyek nagy hatékonysággal alkalmazhatóak a vidéki szaktanácsadásban, biztosítva ezzel a vidék versenyképességének növelését elősegítő ismeretek disszeminációját. A kutatás kitér a versenyképességet biztosító döntési folyamatok és az újítások elterjedésének elemzésére, valamint részletesen tárgyalja az ismeretátadási módszerek alkalmazásának gyakorlatát.

 

Discovering solutions tailored to local characteristics, tailored to personal and rural communities, as well as access to up-to-date knowledge is essential to ensure long-term security of the countryside. In Szilágyi-Boldizsár's view, recognizing all dimensions of rural security as well as interacting with one another as a dynamic unit, has a new type of approach, sense of responsibility and economic opportunity. (Szilágyi-Boldizsár, 2016)

In this spirit, the article seeks to analyze the methods of knowledge transfer that can be applied with great efficiency in rural advisory services, thus ensuring dissemination of knowledge to promote the competitiveness of rural areas. The research focuses on analyzing decision-making processes and innovations that provide competitiveness, as well as discussing the practice of applying knowledge-based methods in detail.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 79-90
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: