Gyorsmenü

A városszétfolyás megakadályozásának jelentősége a területfejlesztésben

  • Topa Zoltán 1
  • 1 tanársegéd, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

The importance of halting urban sprawls in regional development

A városszétfolyás egy jellegzetes „betegség” az Egyesült Államokban, és bár Európában kevésbé jellemző, itt is vannak rá példák. Komoly problémákat vonz maga után: környezeti, egészségügyi, pénzügyi és várostervezési kihívásokat, amelyeket muszáj kezelni, illetve megelőzni. Erre számos módszert ismer a szakirodalom, jelen tanulmány kettőt mutat be ezek közül: a kompakt város és a lassú város modelleket. Mindkét modell eltér a hagyományos városmodellektől, és egyik sem hoz biztos megoldást. Azonban mindkettőre igaz, hogy megfelelő tervezés mellett racionalizálhatják és javíthatják egy város működését.

Urban sprawl is a typical „sickness” in the United States, and, although it is not as widespread in Europe, there are some examples of it here, too. It causes many problems: environmental, health-related, financial and city-planning challenges, which must be treated and prevented. There are many ways to do so, and this study deals with two of them: the compact city and the slow city models. Both models differ from the traditional city models, and neither of them ensures success. However, both can improve and rationalise the operation of the city, if planned properly.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 90-100
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: