Gyorsmenü

Üzleti intelligencia (BI) alkalmazása a logisztikában

  • Gyenge Balázs 1
  • Mészáros Kornélia 2
  • Tari Katalin 2
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Business intelligence (BI) in logistics

A rohamosan fejlődő logisztika és az ellátásilánc/hálózat anyagáramlási és információ áramlási folyamatai többé már nem csak az úgynevezett alapfolyamatokról (RST – raktározás, szállítás, tárolás) szól, illetve a klasszikus költség- és idő-csökkentési célok az ellátásilánc mentén is folyamatosan átformálódni látszanak. Egyre több kiegészítő szolgáltatás és cél jelenik meg vevőkiszolgálási szint emelése érdekében, a fejlett üzleti gazdaságokban a logisztika ma már rég nem kiszolgáló terület, hanem sokkal inkább profitorientált stratégiai területté kezd válni. Érezhető, hogy a logisztikai kérdések egyre nagyobb hatással vannak olyan alapvető döntésekre, mint, hogy „mit termeljünk, hol termeljünk, hol tároljunk, milyen mennyiségben, kit válasszunk logisztikai közreműködőnek” …stb. Ezek a kérdések a stratégiai menedzsment természetes részei. Az elmúlt évtizedekben tapasztalható változások, nem pusztán súlypont eltolódást mutatnak a marketing fókuszú menedzsment mindenhatóságától, hanem annak a természetes belátása, hogy a rendszereket szélesebb körben, holisztikus gondolkodásban kezdjük el értelmezni és már nem csak lokális optimumokat keresünk. Az anyagáramlási és információáramlási technológiák gyors fejlődése lehetővé teszi a komplexebb látásmódot és a sokcélú rendszerek üzemeltetését. A gyorsan változó vevői igények, piaci feltételek, a vevők egyéni rendelési szokásai és testreszabott igényei, valamint számos rejtett információ, tömérdek adatot jelent, melyek feldolgozásához merőben új eszközökre van szükségünk. A hagyományos módszerek és applikációk nem nyújtanak kielégítő információt a sokrétű döntések meghozatalára. Mindezek okán a hagyományos üzleti információs rendszereinket és kommunikációs vonalainkat egy egész sor intelligens eszközzel kell felszerelnünk, hogy a mesterséges intelligencia adta új lehetőségekkel új rugalmasságokat, új vevőkiszolgálási szinteket és megoldásokat, intelligens automatizmusokat tudjunk nyújtani a vevőinknek és a menedzsment stratégiának. Jelen tanulmányunkban az üzleti intelligencia adata lehetőségeket és a vonatkozó eszközök nyújtotta előnyöket járjuk körül a logisztikával kapcsolatban.

 

Rapidly developing logistics and supply chain/net logistics and its material and information flow are not any more limited to the basic functions of logistics (WTS – warehouse, transport, storage services) or its typical cost and time decreasing aims seemingly has begun to change in the supply chain. More and more goals and added service pop up on behalf of the rising of the customer service level. According to the developed economies logistics aren’t just a service any more for a long time, it is more like a profit centre or more than that it is became to turn a real strategic field. It can be feel that logistics issues have a greater influence to basic decisions like “what to produce, where to produce, where to store, how big volume we need, who should be chosen for logistics intermediaries, and so on” These issues are natural part of the strategic management. In the past few decades, these changings are not just focus alteration from marketing supremacy but natural good sense of that we should keep systems in holistic way of thinking and now we don’t searching optimum points locally.

Rapid changing of technologies in material and information flow makes a more complex view possible and gives different objectives in applications. Quickly changing customer needs, market circumstance, customised ordering habits, as well as lot of hidden information, so vast which needs entirely new methods to process. Traditional methods and applications don’t give satisfying information to make various decisions. That’s why traditional business information systems and communication channels we need to equip with a series of artificial intelligent tools to reach new levels of customer service, intelligent automatization, new flexibilities for our customers and management strategy. In this paper we will make an attempt to explore possibilities of business intelligence especially the advantages of the BI applications and methods.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 46-58
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: