Gyorsmenü

A területi turizmusfejlesztés lehetőségei Csíkdánfalván

  • Némediné Kollár Kitti 1
  • Kajtár Klára 2
  • Nagyné Molnár Melinda 3
  • 1 adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 MSc egyetemi hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 3 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

The regional tourism development opportunities in Csíkdánfalva

Jelen kéziratban a székelyföldi Csíkdánfalva település turizmusfejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk a község gazdaságfejlesztési potenciálján, illetve az elérhető eszközrendszerén keresztül. A tanulmány eredményeit egy egészen friss kutatás adja, melyet 2020 első negyedévében fejeztünk be. A kutatás alapvető célja volt, hogy komplex képet rajzoljon a székely Csíkdánfalva település jelenlegi turisztikai potenciájáról, illetve azok helyzetéről a jövőbeni fejlesztési lehetőségek tükrében. Véleményünk szerint a téma aktualitását, illetve egyben időszerűségét is adja, hogy a Covid-19 pandémia előtti időszakban, 2019-ben 4 százalékkal nőtt a turizmus világszerte az előző évhez képest, amely feltehetően negatív irányba mozdul a közeljövőben. A legfrissebb romániai adatok szerint összesen 13,268 milliót tett ki 2019. január 1-je és december 31-e között a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták száma, ami 3,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva (INS, 2020). Mindemellett a 2014-2020-as programozási periódusban az Európai Unió kiemelt prioritásként kezeli a vidékfejlesztést, éppen ezért számos pályázati forrás áll rendelkezésre a székelyföldi települések gyógy-turizmusának fejlesztésére, különös tekintettel a borvízforrásokban rejlő lehetőségekre. A turizmusfejlesztés direkt és indirekt módon is hatással van a település népességmegtartó erejének pozitív irányba való mozdítására.

 

In our manuscript we are dealing with the economic development potential of Csíkdánfalva and the available system of tools from the point of view of tourism. The results of our manuscript are originated from a research, which completed in the first quarter of this year. The paper fully maps the surroundings of the settlement in the light of future tourism development opportunities. The aim of our work is to examine the development of medical tourism potential of Csíkdánfalva. In the period before the Covid-19 coronavirus pandemic (in 2019) tourism increased by 4% worldwide compared to the previous year. According to the latest romanian data 13.268 million tourists in total arrived at commercial accommodation establishments in Romania between 1 January 2019 to 31 December 2019. It means 3.6% increase compared to previous year (INS, 2020). In addition, the European Union focuses more on rural development in the 2014-2020 EU programing period than in the former ones. Thanks to this special attention, couple of resources are available for development of medical tourism in Szeklerland, especially for the potential of mineral water resources. The tourism development has both a direct and indirect effects on moving the population retention force of the settlement in a positive direction.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 89-99
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: