Gyorsmenü

Tanulási motivációk vizsgálata a Szent István Egyetem hallgatóinak körében

  • Kiss Ádám Gergő 1
  • 1 PhD-hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Examination of learning motivations among students of Szent István Univerity

Születésünk pillanatától arra vagyunk „ítélve”, hogy tanuljunk. Azonban ha nincs meg a kellő ösztönző erő, a kellő motiváltság a tanuláshoz, akkor nem jöhet létre valódi tanulás. Ezért fontos, hogy az egyén minél előbb felismerje azokat a motívumokat, amelyek őt a leginkább ösztönzik a tanulásra.

Vizsgálatomban a Vallerand és társai által adaptált AcademicMotivationScale (1992) kérdőívet alkalmazom a Szent István Egyetem hallgatóinak körében, hogy képet kaphassunk arról, mi motiválta, motiválja a jelenlegi hallgatókat abban, hogy egyetemi tanulmányokat folytassanak.

From the moment of our birth, we are "doomed" to learn. However, if we do not have sufficient incentive and a sufficient motivation for learning, then there can be no true learning. Therefore, it is important to recognize the motives which are most encouraged us to learn as soon as possible.

In my study I use the Academic Motivation Scale adapted by Vallerand et al (1992) among the students of Szent István University to gain a picture of what motivate current students for their studies.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 127-137
Terjedelem: 
11