Gyorsmenü

Reprezentatív felmérés a Gyöngyösi járásban található önkormányzatok megújuló energia pályázatainak vonatkozásában

  • Szeberényi András 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Representative research about renewable energy tenders in case of local governments located in the micro-region of Gyöngyös

Napjainkban egyre többeket foglalkoztat az egyre korlátozottabb mennyiségben rendelkezésre álló fosszilis energiák felhasználása. Régóta kutatják, hogy milyen alternatív energiákkal tudnák helyettesíteni azokat, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy egyedül a megújuló energiák képesek kiváltani ezeket a leghatékonyabban. Jelenlegi helyzetet tekintve a fosszilis energiák használata, valamint az ezzel párhuzamosan és exponenciálisan növekvő megoldatlan problémák - például a kitermelt olaj csökkenő mennyisége, az autók számának évről évre történő növekedése, az erősödő környezetterhelés, az üvegházhatás, a globális felmelegedés - már világméretű problémának tekinthető. Ezek egyik hatékony megoldása lehet, ha a fiatalabb generációknak minél korábban megtanítják a környezettudatos életmód fontosságát. A fiatalok mellett a másik döntő szerep az önkormányzatoké, melyek meghatározói lehetnek a lakosság környezettudatosságra való nevelésének, hisz saját példájukkal irányvonalat mutatnak: hogyan lehet többet tenni a környezetünk védelméért. Az itt bemutatott kutatás legfőbb célja az volt, hogy a Gyöngyösi járás önkormányzatainak segítségével egy olyan reprezentatív kutatás készüljön, amely átfogó képet ad az önkormányzatok megújuló energia felhasználási szintjéről, a környezettudatos hozzáállásukról és arról, hogy a közeljövőben hogyan szeretnének még többet tenni annak érdekében, hogy ezt a szemléletmódot erősítsék projektek, pályázatok, a közösségi média vagy más lehetőségek által.

 

Nowadays, in our current world more and more people are dealing with the usage of the fossil energy that are only available in a limited amount. One of the most efficient solutions is to change the attitude of young people toward environmentally friendly lifestyle. The local governments have the other decisive role which takes a huge part of the population’s education regarding the environmental awareness because they show the direction by their own example how they can do more to protect their environment. The aim of the research was to create a representative investigation by the help of all the governments in the micro-region of Gyöngyös which provide a comprehensive image about the level of use of renewable energy at the local governments, about their environmentally conscious attitude and their action plans how to enhance this approach by projects, tenders, social media or any other way.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 77-89
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: