Gyorsmenü

multikulturalitás

A nyelvtudás szükségessége a munkaerőpiacon

A globalizáció, az internalizáció, a növekvő számú külföldi tanulmányi- és munkalehetőségek, valamint a munkaerőpiacon való megfelelni vágyás mind felveti az idegen nyelvtudás szükségességét, hiszen az információ és a tudás átadásához elengedhetetlenül szükség van idegen nyelvekre a jelenlegi magyar munkaerőpiacon. Jelen cikk arra keresi a választ, hogy az idegen nyelvtudás vajon lehet -e a munkaerőpiaci siker és elégedettség záloga.

 

Nemzeti közgyűjteményi honlapok nyelvi támogatásának elemzése

Az Európai Unió egy igazi „multi nyelvű” intézmény, amely támogatja az „egy közösség több eltérő kultúra/nyelv” eszméjét, vagyis a multikulturalizmust. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy a hivatalos nyelven kívül milyen nyelveket támogatnak a közgyűjteményi intézmények honlapjai? Van-e összefüggés az adott ország etnikai, idegenforgalmi adataival a honlapokon használt nyelveknek.

„Multikulturális tréning” külföldi hallgatókat oktatók számára

Egy oktatási intézményben, a Szent István Egyetemen, multikulturalitással foglalkozó, az oktatók számára szervezett tréning elméleti és vizsgálati eredményeit tárjuk fel. Aktualitását a növekvő külföldi hallgatói létszám szolgáltatja, ami nemcsak az angol nyelven oktatott tanórák számának növekedését jelenti, hanem az intézmény humán erőforrásának megfelelő felkészítését is. A tréning elemzése után javaslatokat teszünk a felmerülő problémák enyhítésére, a sokszínűség előnnyé formálására, a multikulturalizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására.

Identitás multikulturális kontextusban

A multikulturalizmus kontextusában járjuk körül az identitás kérdését. Rámutatunk arra, hogy a kultúra terén a várakozásokkal ellentétben a globalizáció előrehaladása ellenére, illetve mondhatni részben annak is tulajdoníthatóan az egységesüléssel párhuzamosan inkább a kulturális diverzifikáció látszik erősödni.Számba vesszük az e mögött meghúzódó társadalmi és szociálpszichológiai okokat – amelyek közül kiemelkedik az identitás fontossága.

A merger típusú cégösszeolvadások multikulturalitási kockázatokat érintő kommunikációs aspektusai

Összeolvadásnak nevezzük azt a cégátalakulási folyamatot, amikor két/több cég közös akaratból erőforrásaiknak egyesítése végett új egységgé alakul. Az eddigi cégkarakterisztikák, legyenek azok bármilyen homogének is az összeolvadást megelőzően, jelentősen megváltozhatnak. Az összeolvadás számos alternatív módon képzelhető el.