Gyorsmenü

A merger típusú cégösszeolvadások multikulturalitási kockázatokat érintő kommunikációs aspektusai

  • Gősi Mariann 1
  • 1 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Communication aspects of mergers with multiculturalism risks

Összeolvadásnak nevezzük azt a cégátalakulási folyamatot, amikor két/több cég közös akaratból erőforrásaiknak egyesítése végett új egységgé alakul. Az eddigi cégkarakterisztikák, legyenek azok bármilyen homogének is az összeolvadást megelőzően, jelentősen megváltozhatnak. Az összeolvadás számos alternatív módon képzelhető el. A tanulmány elméleti szinten igyekszik a változásértékelés keretében feltárható kommunikációs kockázatszinteket az összeolvadási folyamatot leírni képes szempontok alapján konzisztensen, statikusan és dinamikusan modellezni, amelynek segítségével a tervezési folyamatok támogatottsága jelentősen növekedhet. A knowhow alkalmas tanácsadásban érdekelt startup alapítására.

Merger is defined as aprocess where two or more companies unite their resources to develop a new entity. This decision is usually mutual between both firms. The previous characteristics change significant before the merger, whether they are homogeneous even before the merger. The merger can be imagined many alternative ways. The aim of the study to describe the theoretical aspects of the merger process and its communications risks in the frame of change evaluation, and to present consistent, static and dynamic modeling based on these point of view. That allows significantly the increasing support of planning processes. Know how is suitable for foundation of startups interested in consulting.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 158-173
Terjedelem: 
16