Gyorsmenü

O15

Human Resources - Human Development - Income Distribution - Migration

Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában

Jelen tanulmányban az emberi fejlettségi indexet és az ezt alkotó mutatókat: az egy lakosra jutó bruttó hazai terméket, a születéskor várható élettartamot, a kombinált beiskolázási arányt és a felnőtt írni-olvasni tudás rátáját elemzem. Írásomban nem matematikai módszerek és számítási képletek vannak levezetve, hanem a mutatók értékei által tükrözött fejlettségi szintet mutatom be. Az elemzés tartalmazza az egyes mutatók összetevőinek vizsgálatát, így átfogóbb képet alkothatunk a gazdasági-társadalmi helyzet alakulásáról és annak hatásairól.

Income inequality in low-income countries: reasons and fundamental solutions

This paper presents the problem of unequal distribution of income in low-income countries - according to classification of World Bank - through introducing and heavily reviewing theoretical and empirical studies. Exploring the reasons of income inequality in those countries one must assert that there are complex interactions between past and present and between the diverse political, economic and social processes, cultural values, national and external factors and institutions.