Gyorsmenü

O15

Human Resources - Human Development - Income Distribution - Migration

Motiváció vizsgálata Herzberg kéttényezős modellje és az öndeterminációs elmélet alapján

Napjainkban az emberi erőforrás felértékelődése világméretű jelenség, a hagyományos HR funkciókon belül a motiváció és ösztönzés kérdésköre közkedvelt és kihívást jelentő területet jelent. Tanulmányunkban egy szolgáltató szervezet dolgozóinak motiváltságát meghatározó tényezők vizsgálatát tűztük ki célul. Ennek érdekében Herzberg kéttényezős modelljét és az Öndeterminációs elmélet tényezőit elemeztük.

The role of career and knowledge management in retention

Rapid response to changing environmental challenges plays a crucial role in maintaining competitiveness. For HR, achieving employee loyalty is one of the essential tasks that can solve the difficulties of the labour shortage. Retaining key workers is a growing problem today while attracting the right talented workforce to the organisation is critical. Employee satisfaction influences the level of loyalty, with the necessary recognition and appreciation of the individual’s work, clear goals and expectations and the existence of a supportive organisational culture.

Tata: Collapse of the karst water system political and economical aspects of an environmental catastrophe in Hungary, 1950-2019

Springs and karst water played an important role in Tata's identity. The town developed a serious bath culture in the 19th century. Coal mining started at the same time in the neighbouring Tatabánya. Due to geological conditions, mining was endangered by karst water. For this reason, karst water has been increasingly pumped in Tatabánya. In the 1950s, water lifting became so large that there was a shortage of drinking water. In the 1960s, the depletion of springs in Tata, and then the re-emergence of karst water determined urban politics and public life.

Kesztölc: Lakosságszám és településmorfológia

Kesztölc a 17. századig őrizte középkorias körszerkezetét. A domborzati viszonyok miatt a település bővítésére a nyugati irányban volt lehetőség. A dorogi bányászat megerősödésének idején, a 19. század végén megkezdődött a lakosság számának növekedése. Ekkor alakult ki a klasszikus egyutcás morfológiája. A II világháború után visszaesett a falu népességének növekedése. A TSZ-korszakban épültek az Újfalu kockaházai, és ezzel a korábbi egyutcás szerkezet átalakult. 1989 után a falu keleti határánál kialakult a kertváros.

 

Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában

Jelen tanulmányban az emberi fejlettségi indexet és az ezt alkotó mutatókat: az egy lakosra jutó bruttó hazai terméket, a születéskor várható élettartamot, a kombinált beiskolázási arányt és a felnőtt írni-olvasni tudás rátáját elemzem. Írásomban nem matematikai módszerek és számítási képletek vannak levezetve, hanem a mutatók értékei által tükrözött fejlettségi szintet mutatom be. Az elemzés tartalmazza az egyes mutatók összetevőinek vizsgálatát, így átfogóbb képet alkothatunk a gazdasági-társadalmi helyzet alakulásáról és annak hatásairól.

Income inequality in low-income countries: reasons and fundamental solutions

This paper presents the problem of unequal distribution of income in low-income countries - according to classification of World Bank - through introducing and heavily reviewing theoretical and empirical studies. Exploring the reasons of income inequality in those countries one must assert that there are complex interactions between past and present and between the diverse political, economic and social processes, cultural values, national and external factors and institutions.