Gyorsmenü

G11

Portfolio Choice - Investment Decisions

Empowerment through entrepreneurship: rural women in Tunisia

This paper addresses an important literature gap concerning female entrepreneurship within rural communities in North Africa, particularly in Tunisia. This article is an overview of previous findings on the topic and specifically on the matter of environmental settings’ impacts on women’s efforts in rural entrepreneurship. The purpose of this overview is to provide a clearer picture on the situation of female entrepreneurship in rural areas, and the various obstacles that help explain both the work patterns and the home conditioning model.

Kovászna megye népessége és a régió viszonya

Az 2011-es népszámlálási adatokkal összevetve, megfigyelhető, hogy a városi népesség 52,7%-ról 50,25%-ra csökkent, míg a falusi népesség 47,3%-ról 49,7%-ra emelkedett .

A városi népesség hangsúlyos fogyása (12268 személy) megyénkben egy Kovászna méretű város eltűnésével ér fel.

Együtt vagy egymás mellett a munkaerőpiacon: generációs különbségek a munka világában

Változó világunkban a technikai, technológiai fejlesztések, az innovációs törekvések térnyerése az élet elválaszthatatlan részeként jelennek meg és jellemzik mindennapjainkat, magában hordozva a generációs eltérések, ellentétek veszélyét. Munkánkban McCrindle (2012, 2014) és a Kelly Services vizsgálatai (2007, 2009, 2012) alapján a munka világában tapasztalható generációs feszültségek okainak és megnyilvánulási formáinak feltárását tűztük ki célul.

Kulturális intelligencia bemutatása, mérési lehetőségei

A munkahelyi hatékonyságot számos tényező befolyásolja, ezek egyike a kulturális intelligencia, melynek szintje a más kultúrába való sikeres beilleszkedést és hatékonyságot jelzi. A CQ kutatása 1997-ben kezdődött. A kulturális intelligencia négy képességkörből (ösztönzés, tudás, stratégia, akció) áll össze, amelyek együttesen határozzák meg a CQ értéket. Mérésére a tudományosan validált Kulturális intelligencia skála (CQS), és a Kulturális intelligencia önértékelés használható.

Employment conditions of the EU

The case-study analyses the main economic conditions of the EU from points of view of emphasizing the employment, human resource management at EU-27 level. The different unemployment levels of EU member states stimulated the increasing gap between member states in GDP per capita, which was from 44% to 271% of the EU-27 average at the beginning of 2011. The unemployment rate of EU-27 increased from 6,7% in 2000 to 8,8% in 2010 based on the internal market conditions and influences of the world economic crisis after 2008.