Gyorsmenü

Női generációk és helyzetük a hazai és uniós munkaerőpiacon

  • Szabó Katalin 1
  • 1 adjunktus, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Female generations and their position in the national and EU labour market

A nők gazdasági szerepe jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben Ezen felül a munkaerőpiacon megfigyelhető egy erőteljes generációváltás, mely jelentős kihívás elé állítja mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. A generációk különféle jegyeket hordoznak, és eltérő elvárásokat támasztanak munkaadóik felé. Jelen tanulmányban a női generációk munkaerőpiaci részvételét vizsgálom Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. A szakirodalmi áttekintést követően az elemzés során az OECD és az Eurostat adataira támaszkodom. A rendszerváltást követő drasztikus visszaesést követően javult a helyzet, de a nők foglalkoztatása továbbra is elmarad az uniós átlagoktól és célkitűzésektől.

 

The economic role of women has showed significant changes over the last decade. In addition, there is a strong change of generation in the labour market that challenges both employers and employees. Generations have distinctive characteristics and have different expectations for their employers. In this paper I examine the labour market participation of female generations in Hungary in international comparison. Following the literature review the results are based on the OECD’s and Eurostat’s database. After drastic downturn of regime change the situation has improved, but women's employment rates remain below EU averages and targets.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 60-72
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: