Gyorsmenü

Nagy mennyiségű szakirodalom feldolgozásának támogatása egy tudományos folyóirat cikkeinek tartalom szerinti kategorizálásával szöveg-sűrűségi mutatók alapján a Simulation & Gaming tudományos folyóirat példáján

  • Boda Márton Attila 1
  • 1 PhD hallgató, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem

Supporting literature review with article categorization of a scientific journal based on text density indicators on the example of Simulation & Gaming scientific journal

A tanulmány egy folyóirat példáján mutatja be, hogy számítógéppel támogatott módszerrel hogyan lehet tartalom szerinti elemzéssel csökkenteni az irodalom feldolgozása során szelektálásra fordítandó időt. A kutatás 899 dokumentum, ebből 561 darab kutatási cikk esetében végez szógyakorisága alapján témába történő rendezést, melyet faktor- és klaszteranalízis segít.

 

The paper illustrates a computer-assisted method that can be used to reduce the amount of time spent on screening in literature by content analysis on the example of a journal. The study analyses and sorts to topics 899 documents (of which 561 documents are research articles) based on word frequency supported by factor and cluster analysis.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 29-43
Terjedelem: 
15
JEL-kód:
LOC-kód: