Gyorsmenü

A munka-magánélet egyensúly a magyar vállalatok gyakorlatában

  • Csehné habil Papp Imola 1
  • Varga Erika 2
  • 1 habilitált egyetemi docens, intézetigazgató, Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
  • 2 adjunktus, Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Work-life balance in the practice of Hungarian companies

A tanulmány a munka és a magánélet egyensúlyát elemzi különös tekintettel arra, hogy a magyar vállalatok működési gyakorlatában milyen szinten van jelen ennek támogatása.

Bár az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai iránymutatásai kiemelten utalnak a munka-magánélet egyensúly vállalati támogatásának jelentőségére, ezzel szemben elterjedtsége a magyarországi vállalati gyakorlatban gyenge. A vizsgálati eredmények rámutattak, hogy a munka-magánélet egyensúly megteremtésének támogatása a magyar vállalatok gyakorlatában nem tudatosan alkalmazott szervezetfejlesztési eszköz.

 

Our paper presents work-life balance with special regard to the fact to what extent it is supported in the practice of the Hungarian companies.

Although the employment guidelines of the European Union place a special emphasis on the significance of the corporate support of work-life balance, it is hardly popular in Hungarian corporate life. Results have shown that supporting work-life balance is present in the form of a non-consciously instrument for development in the practice of Hungarian companies.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 15-25
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: