Gyorsmenü

Megújuló energiák az EU közlekedésében

  • Kiss Lívia Benita 1
  • Poór Judit 2
  • Pintér Ákos 3
  • Hollósy Zsolt 2
  • 1 tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Georgikon Kar
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Georgikon Kar
  • 3 adjunktus, Szent István Egyetem, Georgikon Kar

Renewable energies in EU transport

A közlekedés az Európai Unió gazdaságának fontos ágazata, létfontosságú szerepet játszik a mai mobil társadalomban. A megújuló energiaforrásokból előállított energiának a közlekedésen belüli részarányára 10%-os célérték elérését tűzte ki 2020-ra. A közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia részaránya, míg 2004-ben csupán 1,5%-ot tett ki, az elmúlt három évben már látványosan közelítette a célértéket (2017-ben 7,5%, 2018-ban 8,3%, 2019-ben pedig 8,9%-ra nőtt). Az egyes tagországok ugyanakkor eltérő pozícióval bírnak. Svédországban kiugró az arány (30,3%), Finnországban is kimagasló (21,3%), Hollandia pedig 2019-re meghaladta az Uniós célértéket megelőzve Ausztriát, mely 2018-ban még a harmadik helyen állt a rangsorban. Annak ellenére, hogy napjainkra elég sok tagország közelíti a 8-9%-os részarányt, több tagországban továbbra is viszonylag alacsony az érték: Cipruson az elmúlt évben 2,7%-ről 3,3%-ra nőtt), Görögországban és Litvániában viszont az elmúlt 3 évben 4,0-4,3% körül stagnált a részesedés. A 2020-ra kötelező célkitűzés miatt a folyékony bioüzemanyagok előállítása az EU-ban jelentősen megnőtt. A biodízel a legszélesebb körben előállított folyékony bioüzemanyag. A fosszilis tüzelőanyagokkal kevert folyékony bioüzemanyagok a legelterjedtebb megújuló energiaforrások a közlekedésben. Az EU-ban 2017-ben a legnagyobb etanol és biodízel-gyártó Németország, Franciaország és Lengyelország volt. A közlekedés a második legjelentősebb ágazat, amely hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás termeléséhez világszerte és a teljes energiafogyasztás több mint egyharmadáért felel. A csökkentési erőfeszítések ellenére az európai közúti közlekedés CO2-kibocsátása tovább nőtt. A közlekedés az energiafogyasztás egyik olyan ágazata, ahol a megújuló energiák jelenléte alacsonyabb és annak növekedését nehezen lehet elérni, különösen azokban az országokban, amelyek minden üzemanyagot úgy importálnak.

 

Transport is an important sector of the European Union's economy and plays a vital role in today's mobile society. It has set a target of 10% for the share of energy from renewable sources in transport by 2020. The share of energy from renewable sources used in transport increased from 1.5% in 2004 to 8.9% by 2019. However, each Member State has a different position. In Sweden (30.3%) and in Finland (21.3%) the rate is outstanding, nevertheless Netherlands exceeded the EU target by 2019, ahead of Austria, which was still in third place in 2018. Despite the fact that a few member states are now approaching the 8-9% share, in several member states the value is still relatively low: in Cyprus the share increased last year from 2.7% to 3.3%, while the value of Greece and Lithuania stagnated around 4.0-4.3% in the last 3 years. Due to the mandatory 2020 target, the production of liquid biofuels in the EU has increased significantly. Biodiesel is the most widely produced liquid biofuel. Liquid biofuels blended with fossil fuels are the most common renewable energy source in transport. In 2017, the largest ethanol and biodiesel producers in the EU were Germany, France and Poland. Transport is the second largest sector, contributing to CO2 emissions worldwide and accounting for more than a third of total energy consumption. Despite reduction efforts, CO2 emissions from European road transport have continued to rise. Transport is one of the sectors of energy consumption where the presence of renewable energy is lower and its growth is difficult to achieve, especially in countries that import all fuels in this way.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 47-59
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: