Gyorsmenü

Közösségi szerepvállalás helyi fejlesztési stratégia kialakításában

  • Gerencsér Ilona 1
  • Áldorfai György 2
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
  • 2 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Community responsibility in creation of local development strategy

A tanulmány a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület fejlesztési stratégiájának (Helyi Fejlesztési Stratégia, HFS) kialakításának kezdeti (helyzetfeltárási szakasz) kialakításához szükséges helyzetfeltárás módját, a területi kutatások módszertanának gyakorlatban történő alkalmazását, valamint ezek eredményeit ismerteti. A kutatás nem hagyja figyelmen kívül a korábbi fejlesztési stratégia erősségeit és gyengeségeit, a helyi igények megfogalmazásakor. Azonosítja a fejlesztési szükségleteket, illetve tárgyalja a helyi közösség által elérni kívánt új jövőkép és célok kialakításának módszerét.

A tényleges helyi igényekre és belső erőforrásokra támaszkodó helyi fejlesztési stratégia megalkotásához a statisztikai adatok feldolgozására és terepi kutatásre volt szükség.

 

This study is the result of an initial research of a local development strategy (between May-December 2015). The reserarch presents the strength and weakness of the former development strategy, its the process of formation of the local needs and areas for improvements. The paper reviews the new vision and needs of the local community and it describes how this methods have been evolving.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 26-34
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: