Gyorsmenü

Generációváltás problematikája a tanyasi életformában – fiatalok az élet peremén (a)vagy az ,,elveszett paradicsomban”

  • Gonda Viktória Jolán 1
  • Péli László 2
  • Nagyné Molnár Melinda 2
  • 1 MSc egyetemi hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Problems of generational change in farm living – young people on the edge of life or in the „lost paradise”

A tanyák és tanyai népessége száma csökkenő tendenciát mutat, sőt a XXI. század elejére a tanyakutatók már a tanyák teljes eltűnésével számoltak. Hogyan állíthatnánk meg ezt a folyamatot? Létezik-e olyan generáció, mely tanyán él és milyen formában viszi tovább ezt az életformát? Számunkra, mint tanyán élőnek (Gonda) érdekes kutatásnak bizonyult e kérdések feltárása, illetve a jövőre vonatkozó lehetőségek vizsgálata. Szakirodalmi feldolgozásunkat követően kutatásunk során kérdőíves felmérést végeztünk a tanyasiak és a nem tanyasiak körében egyaránt, melynek célja egy összehasonlítás, hogy miként viszonyulnak a tanyasi életformához, illetve magához a tanyasi gyermekhez. Vizsgáltuk előnyeit, hátrányait egy tanyán felnőtt gyereknek, illetve a kiváltó okát, amiért egy településen élő tanyára költözne és egy tanyasi városba. A tanyák pozitív társadalmi és környezeti hatásuk mellett, fontos értékhordozó szereppel bírnak, ezért végleges eltűnésük megengedhetetlen. A tanyák fennmaradását azok funkcióváltásával és a külterületi népesség átalakulásával lehet megtartani a jövőre nézve. A tanya jelenteti valakinek az élet peremét, de számunkra az,,elveszett paradicsomot”, melyet szeretném, ha többen valójukban látnák, megismernék azt.

 

The number of farms and their population shows a decreasing tendency, in fact, agricultural researchers calculated that farms would completely disappear by the beginning of the 21st century. How could we stop this process? Does a generation exist today, who could live on a farm, and in what form could they keep this lifestyle alive? For me (Gonda), as I am living on a farm, exploring these questions and studying the possibilities for the future turned out to be an intriguing research. After studying relevant literature, we conducted a survey among people living on and outside of farms in order to compare their attitude towards farm life and children growing up on a farm. We investigated the advantages and disadvantages of raising children on a farm and the causes of people moving from a town to a farm or from a farm to a town. In addition to their positive effect on society and the environment, farms carry other important values as well, that is why their ultimate disappearance should never be allowed. The survival of farms can be ensured by introducing changes in their function and the transformation of the rural population. For someone, a farm means the periphery of life, but for us, farm is a „lost paradise”, and we wish that more people saw and knew them as they really are.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 47-59
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: