Gyorsmenü

Európai uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

  • Hajdú Dávid 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Territorial distribution of labor market trainings supported by EU funds in Borsod-Abaúj-Zemplén County

A tanulmány az álláskeresők munkaerő-piaci képzésének területi sajátosságait mutatja be a 2015 és 2019 közötti időszakban Magyarországon, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és annak járásaira, amely a PhD kutatásom mintaterületét képezi. A statisztikai adatbázisokon alapuló szekunder kutatás az OSAP 1665 Statisztikai Felületen elérhető információk feldolgozásával valósult meg. A kutatás fő célja, hogy hiteles képet kapjunk az álláskeresőknek szóló munkaerő-piaci képzéseken résztvevőkről egy relatíve magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező térségben. Az Európai Unió által támogatott képzések többsége kompetenciafejlesztő tréning, amelyek nem adnak szakmát. A nem szakmát adó képzések nem közvetlenül segítik elő a munkaerőpiacra való visszajutást. A rurális térségekben olyan képzések lebonyolítása lenne a legfontosabb, amelyek elősegíthetik a vállalkozóvá válást, ezzel is hozzájárulva az elmaradott vidéki térségek erősödéséhez. Az álláskeresőknek szóló képzések leginkább a megyei jogú városokra koncentrálódnak, ami tovább hátrány a vidéki térségek lakói számára. A centralizáltság Miskolc esetében is markánsan megnyilvánul, a megyeszékhelyhez közelebb fekvő nyugati járások pedig egyébként is kedvezőbb helyzetben vannak, mint a keleti fekvésűek.

 

The study presents the territorial peculiarities of the labour market training of jobseekers in the period between 2015 and 2019 in Hungary, with special regard to Borsod-Abaúj-Zemplén County and its districts, which is a sample area of my PhD research Secondary research based on statistical databases was carried out by processing information available on the OSAP 1665 Statistical Interface. The main goal of the research is to get a credible picture of participants in labour market trainings for job seekers in an area with relatively high unemployment rates. Most of the trainings supported by the European Union are competence development trainings that do not provide a profession. Non-occupational trainings do not directly facilitate re-entry into the labour market. In rural areas, training would be most important, which could help to become entrepreneurs, thus contributing to the strengthening of underdeveloped rural areas. Training for jobseekers is mostly concentrated in cities with county status, which is a further disadvantage for residents of rural areas. Centralization is also marked in the case of Miskolc. The western districts, which are anyway closer to the county seat, are in a better position than the eastern districts.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 24-36
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: