Gyorsmenü

A zöld- és megújuló energia kihasználásának lehetőségei az online térben primer kutatás segítségével

  • Szeberényi András 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

The green and renewable energy exploitation possibilites on the online space by the help of primary research

Az általam választott és feldolgozott téma aktualitását indokolja, hogy a marketingeszközök a piacgazdaság kialakulásával robbanásszerű változáson mentek keresztül, napjaink vívmányaként a világháló megjelenése a megváltozott információáramlás, az elektronikus marketing egyre nagyobb teret nyer a gazdaságban és a társadalomban egyaránt.

Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam, és értékeljem a “Zöld energiával a zöld Magyarországért” weboldalt, amely fő témája és kutatási területe a zöld- és megújuló energia felhasználásának lehetőségei, alkalmazási módszerei. A weboldalt egy kérdőíves primer kutatás segítségével értékeltem, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy összetettebb képet kaphassak az online tér felhasználhatósága és a fejlesztések kihasználhatóságára a zöld- és megújuló energiák tekintetében.

 

My choice and processed topic is justified by the fact that the marketing tools of the market economy in the formation of explosive change went through today an achievement the World Wide Web release of the changed flow of information, electronic marketing increasingly gaining ground in the economy and in society.

My research aims to examine and evaluate the "Green Energy for Green Hungary" website, which is the main theme and research opportunities in the area of green and renewable energy use and methods of application. The website evaluted by the help of primary research using questionnaires, which greatly contributed to a more complex picture to be obtained in the online space and usability enhancements can be exploited of green and renewable energy.

Issue: 
Pages: 
pp. 131-143
Spread: 
13
JEL-category:
LOC-code: