Gyorsmenü

Turisztikai szervezetek hatékonyságmérése

  • Béres-Virág Ágnes 1
  • 1 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Efficiency measurement of tourist organizations

Hazánk turizmusában kiemelt szerepet tölt be a különböző települések, térségek, azaz desztinációk menedzsment alapú fejlesztése. Az elmúlt bő évtizedben számos turisztikai szervezet jött létre, amelyek többféle turizmusban érdekelt szereplőt foglalnak magukba. Számos nemzetközi és hazai kutatás is foglalkozott a turisztikai térségek együttműködéseivel, illetve azok versenyképességével és fenntarthatóságával, viszont kevesebb figyelem hárult a desztinációs turisztikai szervezetek hatékonyságmérésére. A tanulmányban célul tűztem ki a hatékonyságmérés gyakorlati megítélését és megvalósítási lehetőségeit, amelyek javíthatják a belső bizalmi hálózat működését.

 

The development based on management of different settlements, regions as destinations have significant role in the tourism of Hungary. Over the past decade several tourist organizations have been established which involve a variety of tourist stakeholders. Numerous international and domestic researches have also dealt with the cooperation of tourist areas and their competitiveness and sustainability but less attention was paid to the efficiency of the tourist organizations. The purpose of the study was to evaluate the practical assessment and implementation of efficiency measurement, which can improve the operation of the internal trust network.

Issue: 
Pages: 
pp. 2-12
Spread: 
11
JEL-category:
LOC-code: