Gyorsmenü

Települési egészségegyenlőtlenségek a gazdasági fejlettség triadikus felbontása alapján

  • Egri Zoltán 1
  • 1 főiskolai docens, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Health inequalities on settlement level by the triadic resolution of economic development

Tanulmányom célja a magyar települési szintű egészségegyenlőtlenségek bemutatása a gazdasági fejlettség összefüggésében. Ezen vizsgálati célhoz a gazdasági fejlettség háromtényezős (triadikus) felbontásának módszerét hívtam segítségül, amellyel kimutattam, hogy az egyes fejlettségi kategóriák és az egészségi állapot mutatói paralel módon alakulnak. Eredményeimet matematikai-statisztikai módszerekkel (Spearman-féle rangkorreláció, Kruskal-Wallis H test) is validáltam.

 

The aim of our study is to introduce the health inequalities relating to the economical development at the level of Hungarian settlements. I used the method of the triadic resolution of the economic development to get my goal and in conclusion, with the help of this method I could show that the certain development categories and the health condition are paralel to each other. My results were validated with mathematical-statistical methods (Spearman’s rank correlation, Kruskal Wallis H test) as well.

Issue: 
Pages: 
pp. 32-44
Spread: 
13
JEL-category:
LOC-code: