Gyorsmenü

multiculturalism

Multiculturalism as a socio-cultural component of the sustainable development in Nigeria

The concept of sustainable development has no longer been defined from a strictly environmental perspective for quite a few years now. The scope of the problem has been enlarged to include its social dimensions, leading notably to a renewed focus on the topic of national social and cultural diversity.

Identitás multikulturális kontextusban

A multikulturalizmus kontextusában járjuk körül az identitás kérdését. Rámutatunk arra, hogy a kultúra terén a várakozásokkal ellentétben a globalizáció előrehaladása ellenére, illetve mondhatni részben annak is tulajdoníthatóan az egységesüléssel párhuzamosan inkább a kulturális diverzifikáció látszik erősödni.Számba vesszük az e mögött meghúzódó társadalmi és szociálpszichológiai okokat – amelyek közül kiemelkedik az identitás fontossága.

A merger típusú cégösszeolvadások multikulturalitási kockázatokat érintő kommunikációs aspektusai

Összeolvadásnak nevezzük azt a cégátalakulási folyamatot, amikor két/több cég közös akaratból erőforrásaiknak egyesítése végett új egységgé alakul. Az eddigi cégkarakterisztikák, legyenek azok bármilyen homogének is az összeolvadást megelőzően, jelentősen megváltozhatnak. Az összeolvadás számos alternatív módon képzelhető el.