Gyorsmenü

A piachelyek 21. századi vonzáskörzete - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esettanulmánya

  • Nezdei Csilla 1
  • Mohos Mária 2
  • 1 PhD hallgató, Természettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem
  • 2 egyetemi docens, Természettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem

The catchment area of marketplaces in the 21st century - The case study of Balaton Resort Area

A termékek iránti kereslet-kínálat többféle értékesítési csatornán keresztül érvényesül. A piachely mint közvetlen értékesítési pont jelentősége az ellátásilánc-hosszában, a termelő és fogyasztó közötti kapcsolatrendszer megteremtésében, a változatos területhasználatban jelentkezik.

A tanulmány a piachelyek vonzáskörzeti alakulását, a befolyásoló tényezőket, valamint az agrárpolitikai szemlélet változását követi nyomon a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. A szakirodalmi háttéranyagok, térségfejlesztési dokumentumok, piacműködtetőkkel készített interjúk, helyszíni megfigyelések és fotódokumentáció feltárja az értékesíthető termékcsoportok, a gazdasági, foglalkozási, közlekedési jellemzők és a kereskedelmi csatornák befolyását a piacokra. A piachelyek ma a termelői bevételek emelését és a helyi gazdaságfejlesztést egyaránt szolgálják, míg a termelői körzetek térbeli elemzése a jogi keretek gyakorlati megvalósulását szemlélteti. A piacok társadalmi legitimációja sokoldalú megújulást jelenthet a fenntartható település- és vidékfejlesztés számára.

 

Nowadays, there are more and more types of sales channels for availability of different products. One of the sales channels is the marketplace, what has an important role as in the supply chain management, relationship between producer and consumer or diversification of landusing.

The recent study’s aim was to present the change of catchment area and national agricultural aspect through the Balaton Resort Area as one of the most interest and economically important Hungarian unit. The professional literature, development documents, interviews with markets’ operators, research observation and photodocumentation present our results as the influential role of realizable product types, the changes in structure of economy, social and transporting, network or the influence of sales channels for recent markets. The spatial analysis of producers’ cacthment areas shows how to fit the practical side to the aspect provided by law. The markets’ social-economic legacy can due to the sustainable settlement- and rural development to renewal the local opportunities.

Issue: 
Pages: 
pp. 21-31
Spread: 
11
JEL-category:
LOC-code: