Gyorsmenü

Nemzeti közgyűjteményi honlapok nyelvi támogatásának elemzése

  • Losonczi György 1
  • 1 PhD hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Multicultural analysis of websites of the European national public collections

Az Európai Unió egy igazi „multi nyelvű” intézmény, amely támogatja az „egy közösség több eltérő kultúra/nyelv” eszméjét, vagyis a multikulturalizmust. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy a hivatalos nyelven kívül milyen nyelveket támogatnak a közgyűjteményi intézmények honlapjai? Van-e összefüggés az adott ország etnikai, idegenforgalmi adataival a honlapokon használt nyelveknek. Vagyis kísérletet teszek a multikulturalizmus nyelvi és közgyűjteményi aspektusának tranzakciós adatokból való aggregált levezetésére országonként annak érdekében, hogy a multikulturalizmus kifejezés objektív tartalommal legyen megtölthető.

The European Union is a truly multilingual institution that fosters the idealof a single Community with a diversity of cultures and languages, as a prescriptive term: multiculturalism. This paper will examine, which languages are supported by the websites of the national public collection institutions in the EU, is there a correlation between a country's ethnic, tourist data and institutions of the European Union's official languages. In other words, I attempt to derive aggregate transaction data by country to define multiculturalism term of linguistic aspects of public collections.

Issue: 
Pages: 
pp. 62-83
Spread: 
22
JEL-category:
LOC-code: