Gyorsmenü

A magyar import alakulása az utóbbi évtized során

  • Pócsik Orsolya 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Introducing the background of Hungarian import in the highlight of the last decade

Magyarország nyitott gazdaság, ezért jelentős importra és exportra van szüksége. A magyar külkereskedelem jellemzően jól lehatárolható, amelyet meghatároz az EU- tagállamokkal és a V4-es országokkal való kapcsolat.

Tanulmányomban adatelemzéssel és külkereskedelmi forgalmi adatok vizsgálatával igyekeztem az utóbbi évek tendenciáit feltárni, és azokból és következtetéseket levonni. E tanulmány keretében arra vállalkoztam, hogy reális érthető képet vázoljak fel az elmúlt évtized gazdaságpolitikájáról, a mai külgazdasági-külkereskedelmi vonatkozású kihívásairól, illetve a magyar importtevékenység helyzetéről.

 

Hungary is an open economy, that the country has need significant import and export. The Hungarian foreign trade is typically half-peripheral, it is defined by the relationship with EU Member States and V4 countries.

In my study, I have tried to reveal tendencies of the recent years and I would like to draw conclusions and from the conclusions are examined by information and foreign trade data. In my paper, the author hasundertaken to realistic spectacle of the economic policy at the past decade, the challenges of foreign trade and foreign affairs nowadays, and to the situation of Hungarian import activities.

Issue: 
Pages: 
pp. 81-89
Spread: 
9
JEL-category:
LOC-code: