Gyorsmenü

Az éghajlatváltozás kihívásai a GDP alapú gazdasági teljesítmény-értékelés számára Magyarország példáján bemutatva

  • Bognár Róbert 1
  • Erdélyi Dániel 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

The challenges of climate change for the GDP-based economic performance assessment through the example of Hungary

Ma Magyarországon az első számú nemzetgazdasági mutató a GDP, melynek esetében a fejlettség, jólét mérésekor komoly hiányosságit tapasztalhatjuk. Az alternatív közgazdaságtan által megalkotott valódi fejlődés mutatója (GPI) szélesíti a figyelembe vett tényezők számát, társadalmi és környezeti szempontokat is vizsgál. Jelen cikk a NATéR kartogramjait elemzi, rávilágítva Magyarország környezeti állapotának változására, annak társadalmi és gazdasági következményeire.

 

The currently used indicator for measuring national development and prosperity in Hungary is GDP which has serious deficiencies. The alternative economics created Genuine Progress Indicator broadens the factors taken into account, examines social and enviromnental aspects as well. This paper analyzes the NATéR cartograms, highlighting the changing environmental status of Hungary and its social and economic consequences.

Issue: 
Pages: 
pp. 3-13
Spread: 
11
JEL-category:
LOC-code: