Gyorsmenü

Az alacsonynak tűnő kockázat elhanyagolása a sportfogadásokban

  • Boda Márton Attila 1
  • 1 PhD hallgató, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem

Neglecting the low risk in sports betting

A dolgozat a sportfogadásban és úgy általában a szerencsejátékok során megjelenő legnépszerűbb stratégiákat mutatja be, melyek célja, hogy alkalmazásukkal a játékos stabil profitot érjen el hosszú távon. Ugyanakkor a stratégiák alapvetően nem alkalmazhatóak hosszú távon nyereséggel. Mégis ezt az ígéretet sajnos sok játékos elhiszi és bízik a különböző fogadási stratégiák működőképességében. A dolgozatban Monte Carlo szimulációval vizsgálom a martingál, a d’Alembert, Paroli és Labouchère stratégiát. A különböző stratégiák esetén bemutatom, hogy mi nyeri meg a játékosokat azok alkalmazására és hogy hol vannak ezen stratégiák problémás pontjai. Ezután megvizsgálom, hogy a labdarúgást érintő sportfogadások esetén mekkora a tippelési sikerarány különböző erősségű ellenfelek esetén. Végül bemutatom a két legfontosabb problémáját a különböző fogadási stratégiáknak, amelyek a kockázatok rossz becslése és a források végessége. A stratégiákban való hitnek legfőbb okaként az elérhetőségi heurisztikát jelölöm meg.

The study shows the most popular sports betting and gambling strategies. With using these strategies the aim is to let the player reach stable profit in the long run. However these strategies cannot be implemented in a profitable way in the long run, still many players believe that they work. In the study I examine the martingale, d’Alembert, Paroli and Labouchère strategies with Monte Carlo simulation. In case of different strategies I present what attracts players to use these betting strategies and where are the traps and pitfalls of these strategies. Thereafter I examine the success-rate of soccer betting in case of different strength of opponents. Finally I present the two most important pitfalls of the betting strategies: the bad estimation of risks and the limited resources. The most important reason why players believe in these strategies is the availability heuristic.

Issue: 
Pages: 
pp. 2-20
Spread: 
19
JEL-category:
LOC-code: