Gyorsmenü

A CSR kurzus hatása a hallgatók attitűdjére

  • Ásványi Katalin 1
  • Kiss Dominika 2
  • 1 egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet
  • 2 egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

The impact of CSR course to the attitude of students

A felelősségvállalás és a fenntarthatóság kérdése napjainkban egyre inkább fontossá válik a vállalatok és az egyének számára. A felsőoktatásnak kulcsszerepe van abban, hogy a következő generációk milyen tudással, képességekkel, attitűddel rendelkeznek a tanulmányaik elvégzése után. Jelen tanulmány fő kutatási kérdése, hogy milyen hatás érhető el a hallgatókban egy kurzuson keresztül, vagyis egy CSR témájával foglalkozó tárgy miként járul hozzá a kurzuson résztvevő hallgatók szemléletformálásához?

 

Nowadays the issue of responsibility and sustainability is becoming increasingly important for companies and individuals. Higher education plays a key role in the knowledge, skills and attitudes of the next generations after completing their studies. The main question is what effect students can achieve through a course, how does a CSR topic course contribute to shaping the students' attitudes?

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-14
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: