Gyorsmenü

szőlészet-borászat

A Duna borrégió szőlészeti és borászati helyzetének vizsgálata a magyar szőlő-bor ágazatban

A borrégióknak a magyar szőlő- és borágazatban betöltött helyzetük vizsgálata nem nélkülözheti a hagyományos gazdasági, műszaki, infrastrukturális, természeti, kulturális és társadalmi aspektusokon túl a szőlészeti-borászati szakmaspecifikus elemzéseket sem. A tanulmány célja a Duna borrégiónak a hazai szőlészeti és borászati ágazatban elfoglalt helyzetétének megvilágítása, és ennek alapulvételével a borrégió fejlesztési prioritásainak meghatározása. A célok eléréséhez a vonatkozó szakágazati statisztikai adatok feldolgozását választottam.