Gyorsmenü

L83

Sports - Gambling - Restaurants - Recreation - Tourism

Territorial disparities in Hungarian tourism 2003-2013

In recent years the demand to Hungary has been increasing, the domestic and international tourism is more significant. During our survey we examined how smooth the touristic performance in our country, which are the most visited settlement and what rural areas could/can benefit from the operation of tourism. We also considered it important to examine whether the economic role of tourism can be detected along with statistical data.

Tourist evaluation of Tokaj Wine Region

Despite being one of the most famous wine regions of Hungary, the Tokaj Wine Region is a disadvantaged, rural area. Those interested in tourism in the wine region consider tourism as a possibility, so they seek to develop it. In the development of the Tokaj Wine Region, it is also necessary to take consumer demands into account, so we considered it important to examine how the Hungarians see the situation of tourism and future chances of the wine region. In our opinion, the wine region can become an important destination of wine tourism in our country with complex developments.

Turisztikai szervezetek hatékonyságmérése

Hazánk turizmusában kiemelt szerepet tölt be a különböző települések, térségek, azaz desztinációk menedzsment alapú fejlesztése. Az elmúlt bő évtizedben számos turisztikai szervezet jött létre, amelyek többféle turizmusban érdekelt szereplőt foglalnak magukba. Számos nemzetközi és hazai kutatás is foglalkozott a turisztikai térségek együttműködéseivel, illetve azok versenyképességével és fenntarthatóságával, viszont kevesebb figyelem hárult a desztinációs turisztikai szervezetek hatékonyságmérésére.

Az alacsonynak tűnő kockázat elhanyagolása a sportfogadásokban

A dolgozat a sportfogadásban és úgy általában a szerencsejátékok során megjelenő legnépszerűbb stratégiákat mutatja be, melyek célja, hogy alkalmazásukkal a játékos stabil profitot érjen el hosszú távon. Ugyanakkor a stratégiák alapvetően nem alkalmazhatóak hosszú távon nyereséggel. Mégis ezt az ígéretet sajnos sok játékos elhiszi és bízik a különböző fogadási stratégiák működőképességében. A dolgozatban Monte Carlo szimulációval vizsgálom a martingál, a d’Alembert, Paroli és Labouchère stratégiát.

A turisztikai együttműködések gazdasági szerepe

Világszerte megfigyelhető trend a fenntartható és versenyképes turizmus kialakítása, így a turizmusban érdekelt országokban - így hazánkban is - fontos fejlesztési iránnyá vált a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szemléletű intézményi struktúra létrehozása. Felvetődhet a kérdés, hogy ezen intézményesített együttműködések hazánkban hatékonyan tudnak-e működni, illetve milyen hatásokkal rendelkezhetnek egy-egy térség életében, és azokat lehet-e - ha igen, akkor milyen mutatók segítségével - mérni.