Gyorsmenü

Napelemes áramtermelő rendszerek aktuális ökonómiai és környezeti szempontú értékelése

  • Zsolt Hollósy 1
  • Lívia Benita Kiss 2
  • Zita Juhász 3
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Georgikon Kar
  • 2 tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Georgikon Kar
  • 3 egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar

Current economic and environmental evaluation of solar power systems

A beruházási döntések gazdaságossági számításokkal történő megalapozása összetettségük és a jövőre való jelentős hatásuk miatt alapvetően fontos. A rendelkezésre álló statikus és dinamikus mutatók közül a nettó jelenérték (NPV), a dinamikus megtérülési forgó (DCF), és a diszkontált megtérülési idő (DPP) számítása elősegíti a beruházási változatok közti választást. A 6 kW-os napelemes rendszer értékelése során a CO2 kibocsátás árazása is megtörtént. A számviteli és adózást érintő vonatkozások is figyelembevételre kerültek. Megállapítható: 2016-ról 2020-ra jelentősen csökkent a rendszer fajlagos beruházási költsége, javultak a vizsgált mutatók. Azok további javulását okozza a telepítés helyszínének előnyös megválasztása. A telepített rendszerekkel elérhető CO2 kibocsátás csökkenés jelentősen függ az adott ország energiamixétől.

 

Investment decisions should be based on economic calculations because of their complexity and significant effect on the future. From the available and presented static and dynamic indicators calculation of the Net Present Value (NPV), the Discounted Cash Flow (DCF) as well as the Discounted Payback Period (DPP) made the choice between the different varieties easier. Subsidies and carbon price were taken into consideration and the equipment investment was evaluated in itself and its accounting and taxation relations as well. From 2016 to 2020, the unit's specific investment cost decreased significantly, and the examined indicators improved. They are further improvement by the advantageous location of installation. The reduction in CO2 emissions, that can be achieved with installed systems, depends significantly on the energy mix of the given country.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 37-48
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: