Gyorsmenü

A jövő generáció problémakezelési és jövőorientációs dilemmái egy hátrányos helyzetű térségben

  • Bogárdi Tünde 1
  • 1 PhD hallgató, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Szent István Egyetem

Problem management and future orientation dilemmas of the next generation in a disadvantaged region

Tanulmányomban az általam 2015 tavaszán Átány, Kömlő és Tiszanána (három dél-hevesi hátrányos helyzetű település) iskoláiban végzett problémapercepció-kutatás eredményeit ismertetem. Kutatásomban a kérdés számomra az volt, hogy vajon a hátrányos helyzetű, pályaválasztás előtt álló fiatalok (a 7-8. osztályos tanulók) miként látják a saját jövőjüket, milyen tanulságokat lehet megfogalmazni az ő és az intézmény, intézményfenntartó szereplők véleményei alapján.

In my study I shall present the results of a problem-perception related research, which I conducted at the schools of Átány, Kömlő and Tiszanána (three disadvantaged villages in South-Heves County) in spring 2015. The research intended to spread some light on how disadvantaged teenagers (seven and eight graders) see their future before making career decisions, and what conclusions could be made based on their, the institution’s, and the institution maintenance officials’ opinions.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 15-25
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: