Gyorsmenü

Háztartási méretű kiserőművek – napelemes rendszerek gazdaságossági vizsgálata

  • Hollósy Zsolt 1
  • Poór Judit 1
  • Csizmásné Tóth Judit 3
  • 1 egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar
  • 3 főiskolai adjunktus, Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar

Economic analysis of household-sized solar power plants

A beruházási döntések gazdaságossági számításokkal történő megalapozása összetettségük és a jövőre való jelentős hatásuk miatt alapvetően fontos. Jelen publikációnkban az áramtermeléshez kapcsolódó, CO2 kibocsátás csökkentést érintő beruházások gazdasági számításokkal történő megalapozásával foglalkozunk, tényadatok alapján. Beruházás-gazdaságossági mutatók segítségével értékelünk 3, 6, 12 és 50 kW teljesítményű, háztartási méretű áramtermelő kiserőműveket. A rendelkezésre álló és bemutatott statikus és dinamikus mutatók közül a nettó jelenérték (NPV), a dinamikus megtérülési forgó (DCF), a belső megtérülési ráta (IRR), és a diszkontált megtérülési idő (DPP) számítása elősegítette a beruházási változatok közti választást. Az elemzés során árazásra került a CO2 kibocsátás, valamint a számviteli és adózást érintő vonatkozások. Eredményeink alapján, mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előnyös a napelemes rendszerek telepítése. A nagyobb teljesítményűek megvalósítása gazdasági szempontból jobb, mint a kisebbeké. A fajlagos beruházási költség, valamint a kivitelező által vállalt garancia egyszerűen használható adatok a beruházási döntések gazdasági megalapozásában.

 

Investment decisions should be based on economic calculations because of their complexity and significant effect on the future. This publication discusses economic calculations of investments related to power generation and CO2 reduction based on actual data. The investment economic indicators evaluate 3, 6, 12, and 50 kW power generation small-scale power plants. From the available and presented static and dynamic indicators calculation of the Net Present Value (NPV), the Discounted Cash Flow (DCF) and the Internal Rate of Return (IRR) as well as the Discounted Payback Period (DPP) made the choice between the different varieties easier. In the analyses carbon price was taken into consideration and the equipment investment was evaluated in itself and its accounting and taxation relations as well. On the basis of the results installation of solar systems is beneficial both from an economic and environmental aspect. The achievement of higher performance is better from an economic point of view than the smaller ones. The unit investment cost and the guarantee given by the implementer are easy to use for the economic foundation of investment decisions.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 22-33
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: