Gyorsmenü

A háború utáni újjáépítés kérdése és a nemzetközi szervezetek szerepe

  • Samir Zaien 1
  • 1 tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

The matter of post-war reconstruction and the role of international organizations

Nem kétséges, hogy a konfliktus utáni helyzetek fizikai újjáépítést igényelnek. Ugyanakkor egy jól fejlett civil társadalom a független médiával és a megbízható rendőrséggel és igazságszolgáltatással egyaránt alapvető fontosságú a fizikai újjáépítéshez a fenntartható gazdasági növekedés és stabilitás megszerzése érdekében. A konfliktus utáni helyzetekben a újjáépítésnek túl kell lépnie az infrastruktúra és a szolgáltatások rekonstrukciójának technikai vonatkozásain . Emellett lényegében emberi dimenziót is kell tartalmaznia, amely segíti az emberek civil társadalomba való visszailleszkedését.

A nemzetközi nem kormányzati szervezetek szerepe akkor fog teljesülni, amikor a civil társadalom által támogatott kormányzati struktúrák teljes mértékben képesek átvenni feladataikat, amely hitelességgel (pl. Politikai és gazdasági hajlandóság, pártatlanság és elszámoltathatóság) és megvalósíthatósággal (konkrét kapacitással és szakmai hozzáértéssel) párosul.

A nemzetközi szervezetek egyre növekvő szerepe miatt, amely túlmutat az adományozók érdekein, hogy e szervezetek érdekeit képviselik, és függetlenek a célok elérésének egyszerű eszközeitől, részletesebben meg kell vizsgálni őket, hogy megismerjük az általuk játszott új szerepeket és a globális hatalmi egyensúlyra, valamint a háborúban szétszakadt államok nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásukat.

 

There is no doubt that post-conflict situations call for physical reconstruction. However, a well-developed civil society along with independent media and a reliable police and jurisdiction are equally essential to physical reconstruction for obtaining sustainable economic growth and stability. Reconstruction in post-conflict situations must go beyond the technical aspects of reconstructing infrastructure and services. It also, essentially, should include a human dimension, calling for a reintegration of people into civil society.

The role of international NGOs will be accomplished when the governmental structures, supported by civil society, are completely able to take over their tasks, with credibility (e.g. political and economic willingness, impartiality and accountability) and feasibility (concrete capacity and professionalism).

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 104-115
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: