Gyorsmenü

Etnikai sztereotípiák az angol pamfletirodalomban

  • Farkas Attila 1
  • 1 adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Ethnic stereotypes in the English pamphlet literature

A tanulmány a sztereotípia kutatásának alternatív módját kezdeményezi. Ennek érdekében először áttekinti a téma vizsgálatának azon eredményeit, amelyeket a modern társadalomtudomány ért el, majd rátér a másik lehetséges és eredményekkel kecsegtető metodológiára, amely a klasszikus retorika filozófiájának és az eszmetörténetnek egy speciális szintézise. Ezt a metodológiát alkalmazza az angol pamfletirodalom két jeles darabjára, ez hozzásegíti ahhoz, hogy felvázolhassa a sztereotípia morális pozícióját.

The study initiates the alternative mode of researching stereotype. To this effect first it reviews those results of examining the theme that have been reached by the modern social science, then itturns to the other methodology that is possible and promising results, that is a special synthesis of the philosophy of the classical rhetoric and intellectual history. It applies this methodology for two outstanding writing of the English pamphlet literature, and it helps to outline the moral position of the stereotype.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 21-32
Terjedelem: 
12
JEL-kód: