Gyorsmenü

A betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek területi összefüggései

  • Bálint Csaba 1
  • 1 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Territorial interrelations of the vacant general practitioner and family paediatrician districts

Magyarországon az egészségügyi alapellátás fundamentumát a háziorvosi és házi gyermekorvosi egyéni praxisok alkotják, és egyre nagyobb gondot jelent a körzetek tartós betöltetlenné válása, valamint az a tény, hogy a rendszer jellegéből adódóan egyre kevésbé alkalmas a lakosság ellátási szükségleteinek, igényeinek kielégítésére. Habár az állam sok esetben hatásosnak bizonyuló intézkedéseket támogat a probléma kezelésére (pl. a praxisprogramok, praxisvásárlási és letelepedési pályázatok), a háziorvosi alapellátás, valamint az alapellátást övező általános gondolkodás sem kerülheti el a mélyreható változásokat.

 

In Hungary, the fundamentals of primary health care are made up of the individual practices of general practitioners and paediatricians, and there is a growing concern about the permanent vacancy of the primary care districts, and the fact that the system is less suitable for meeting the needs of the population. Although in many cases the state supports effective measures to deal with the problem (e.g. practice programs, resettlement grants), general practitioners’ care, and general thinking about primary care cannot avoid profound changes.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 15-36
Terjedelem: 
22
JEL-kód:
LOC-kód: