Gyorsmenü

Az álláskeresők körében végzett felnőttképzés munkaerőpiaci hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

  • Le-Dai Barbara 1
  • 1 egyetemi hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

The labour market impact of adult training among jobseekers in the county of Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legrosszabb gazdasági mutatókkal rendelkező megyéje hazánknak. A magas munkanélküliség ráta és az alacsony foglalkoztatási ráta a Magyar Kormányt az álláskeresők átképzésére késztette. A szekunder adatbázisokra alapozott elemzésem során megvizsgáltam, hogy a képzési programokban való részvételt és azok munkaerőpiaci hatását milyen területi egyenlőtlenségek jellemzik. A képzésbe bevont álláskeresők elhelyezkedésének aránya az elsődleges munkaerőpiacon a közfoglalkoztatás megjelenésével csökkenni kezdett. A terület szempontú vizsgálatok során kirajzolódott, hogy a megyeszékhely rendelkezik a legtöbb képzettel és a határ menti, rurális térségekben elenyésző számú képzés, képzésbe bevont volt jelen, ennek következtében a magas álláskeresői létszámmal rendelkező településeket nem érintette az átképzés, ott ahol a legnagyobb szükség volna rá.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg county is one of the counties with one of the worst economic indicators in Hungary. The high unemployment rate and the low employment rate have forced the Hungarian Government to retrain job seekers. My analysis, based on secondary databases, examined the spatial inequalities in participation in training programmes and their impact on the labour market. With the introduction of public employment, the job placement rate of jobseekers in training in the primary labour market started to decline. The territorial analysis revealed that the county capital has the largest number of trained workers and that the border and rural areas had a negligible number of trained workers, with the result that municipalities with a high number of jobseekers were not affected by retraining where it was most needed.

 

 

Issue: 
Pages: 
pp. 64-73
Spread: 
10
JEL-category:
LOC-code: