Gyorsmenü

Településfejlesztési lehetőségek vizsgálata Egerszalók példáján keresztül

  • Tóth Borbála 1
  • Urbánné Malomsoki Mónika 2
  • Lőrinc Balázs 3
  • 1 egyetemi hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 2 tanszéki mérnök, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 3 PhD-hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Investigation of the settlement development possibilities through the example of Egerszalók

Kétségtelen, hogy napjaink egyik legmeghatározóbb és egyben legizgalmasabb térgazdasági kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a különböző települések és térségek komplex fejlesztésének. Kijelenthető, hogy minden település számára elengedhetetlenül fontos a fejlődés, hiszen a több munkahelyet biztosító és változatos szórakozási, kulturális, sportolási és egyéb szolgáltatásokat kínáló település népességmegtartó ereje magasabb, a helyi lakónépesség elvándorlási hajlandósága alacsonyabb, ugyanakkor más települések lakosai is bátran vásárolnak ingatlant és telepednek le prosperáló térségekben. Emellett a befektetni vágyók egy fejlett településen szívesebben alapítanak vállalatokat, hozzájárulva ezzel – többek között – a település tőkevonzó képességének tovább-erősítéséhez is. Az összefoglaló gondolatokból kiindulva elmondható, hogy jelen vizsgálat fókuszában egy Heves megyében található község, Egerszalók, illetve annak demográfiai és gazdasági tényezőinek vizsgálata, továbbá a településfejlesztési lehetőségek feltárása szerepel. Az elemzés célja, hogy rávilágítson a – hazánk egyedülálló természeti képződményével rendelkező – település endogén erőforrásaiban rejlő potenciáljaira, továbbá, hogy bemutassa, hogy hogyan alakult és változott meg Egerszalóknak a helyzete, ahol a meglévő hőforrás településfejlesztésre gyakorolt hatása kiemelkedőnek tekinthető.

 

There is no doubt that one of the most important and exciting spatial economic issues of our time is the potential for complex development of different settlements and regions. It is clear that development is essential for all settlements, as those that provide more workplaces and offer a variety of entertainment, cultural, sporting and other services have a higher population holding power, a lower propensity to emigrate and at the same time encourage other residents to buy property and settle in prosperous areas. In addition, investors are more likely to set up companies in a developed settlement, thus contributing, among other things, to further strengthening the ability of the settlement to attract capital. Based on these general reflections, the focus of the study is on a village in Heves County, Egerszalók, and its demographic and economic factors, as well as on the potential for settlement development. The aim of the analysis is to highlight the potential of the endogenous resources of the settlement, which has a unique natural formation in Hungary, and to show how the situation of Egerszalók has evolved and changed, where the impact of the thermal resource on the settlement development is considered to be extraordinary.

 

 

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 104-119
Terjedelem: 
16
JEL-kód:
LOC-kód: