Gyorsmenü

A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között

  • Böhm Zsanett 1
  • Nagyné Molnár Melinda 2
  • Lőrinc Balázs 3
  • 1 egyetemi hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 2 egyetemi doncens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 3 PhD-hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Analysis of the population dinamics in Gödöllő District between 2005-2020

A földrajzi tér minden egyes pontja vagy téregysége különböző, egyedi tulajdonságokkal és adottságokkal rendelkezik. A napjainkban is fennálló területi különbségek viszonyrendszeréből kiindulva a népességdinamikai vizsgálatot hosszú idősoros elemzésekkel hajtottuk végre, a 2005-től 2020-ig terjedő intervallumban a Gödöllői járás 15 településére vetítve. Ehhez kapcsolódva megfogalmazható, hogy az országon belül kialakult területi különbségek elmélyülése – még a fejlettebb térségekben is – fokozódó problémákhoz vezetett az elmúlt évtizedekben, így a területi egyenlőtlenségek viszonyrendszeréből kiindulva célként fogalmazódott meg, hogy egy, a főváros közvetlen szomszédságában elhelyezkedő járás társadalmi viszonyai kerüljenek vizsgálat alá. A kutatás során olyan – járáson belüli – térbeli különbségekről kapunk képet, amelyek a következő időszakban nagymértékben fogják befolyásolni a térség fejlődését, továbbá nagy hatással lesznek a Budapesti agglomerációban, illetve annak közelében elhelyezkedő települések társadalmára is egyaránt.

 

Each point or area of a geographical space has different, unique characteristics and attributes. Based on a framework of spatial differences that still exist today, the population dynamics analysis was implemented by means of a long time series analysis, covering the 15 municipalities of the Gödöllő district from 2005 to 2020. In connection with this, it can be stated that the deepening of territorial disparities within the country – even in the more developed regions – has led to increasing problems in recent decades, so that, based on the system of relations of territorial inequalities, the aim was to examine the social conditions of a district in the immediate vicinity of the capital city. The research provides a picture of spatial differences within the district that will have a major impact on the development of the region in the coming period and will also have a major impact on the society of the settlements in and near the Budapest agglomeration.

 

 

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 28-38
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: