Gyorsmenü

Csomagolásmentesség megítélése a mindennapokban

  • Bencsik Csilla 1
  • Káposzta József 2
  • 1 egyetemi hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 2 egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Csomagolásmentesség megítélése a mindennapokban

Az utóbbi években egyre jobban elterjedt a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra való nevelés. Ezek kapcsán sajnálatos módon a világ számos kihívással néz szembe. Ide tartozik a nem fenntartható fogyasztás és termelés, az éghajlatváltozás és a Föld folyamatosan növekvő szennyezése. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a környezetvédelemre, egyre több fenntartható mezőgazdaságból származó terméknek kellene a polcokra kerülnie, egyre több környezetbarát csomagolást kellene használnunk, illetve ezekkel együtt egyre több erőfeszítést kellene tennünk a véges energiaforrások megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére. A környezeti fenntarthatóság szempontjából nézzük a valóságot az figyelhető meg, hogy hulladékhegyek úsznak az óceánokban, egyre több genetikailag módosított növény kerül az élelmiszerláncba, programozott elavulásról beszélnek a szakértők, illetve, az energiafelhasználás folyamatosan növekszik.

Mindezek miatt tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy átfogó képet alkossunk a csomagolásmentességről, annak megítéléséről és jövőbeli lehetőségeiről. Kutatásunkban megvizsgáljuk, hogy az emberek mennyi ismerettel rendelkeznek az újrahasznosíthatóságról, vásárláskor mennyire veszik figyelembe, hogy a megvásárol árunak milyen anyagból készült a csomagolása, milyen formában és mértékben végzik a hulladékok szelektálását, illetve hogyan látják a csomagolásmentesség jövőbeni lehetőségeit.

 

In recent years, sustainability and education for sustainability have become more and more widespread. Unfortunately, the world faces many challenges in this regard. These include unsustainable consumption and production, climate change and the ever-increasing pollution of the Earth. As a result, we should be paying more and more attention to environmental protection, putting more and more products from sustainable agriculture on the shelves, using more and more environmentally friendly packaging and, along with this, making more and more efforts to replace finite energy sources with renewable energy sources. From an environmental sustainability perspective, the reality is that mountains of waste are floating in the oceans, more and more genetically modified crops are entering the food chain, experts are talking about programmed obsolescence, and energy use is increasing.

For all these reasons, the aim of our study is to provide a comprehensive picture of the packaging-free movement, its perception and future prospects. In our research, we will examine people's knowledge of recyclability, the extent to which they take into account the material used for the packaging of the goods they buy, the form and extent of waste separation and their perception of the future potential of packaging-free packaging.

 

 

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 1-15
Terjedelem: 
15
JEL-kód:
LOC-kód: