Gyorsmenü

Veresegyház és Erdőkertes agglomerációs problémái és megoldási javaslatuk

  • Balogh Géza Attila 1
  • Péli László 2
  • Ritter Krisztián 2
  • 1 egyetemi hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Agglomeration problems and suggested solutions in Veresegyház and Erdőkertes

A dolgozatban Veresegyház város és Erdőkertes község helyzetét vizsgáljuk atekintetben, hogy az utóbbi években, évtizedekben végbement fejlődés és népességnövekedés milyen hatásokat, problémákat okozott illetve hozott felszínre. Ezt kérdőív segítségével vizsgáltuk, melyet több, mint 800 fő töltött ki. A kérdések segítségével felmértük a lakosság közlekedésről, közszolgáltatásokról, üzletekről, szórakoztató-kulturális életről alkotott véleményét, megtudtuk, milyen problémákkal szembesülnek a mindennapi életben, illetve hogy ezeket a problémákat milyen lehetőségekkel orvosolnák helyi, illetve térségi szinten. A válaszokból kiderült, hogy a közlekedés mindkét településen sarkalatos pont: Veresegyházon a sűrűn előforduló torlódások, Erdőkertesen pedig az aszfaltozatlan mellékutak okozzák a fő problémát. Ezen felül Veresegyházon a zsúfolt oktatási intézmények, míg Erdőkertesen a szűkös vásárlási lehetőségek emelkedtek ki a leadott válaszokból. Helyi fejlesztések terén a veresegyháziak az utakon túl az egészségügyet priorizálják. Az erdőkertesiek a közlekedésen túlmenően a bölcsődekérdést, a közbiztonságot, a vállalkozók megtelepedését és új üzletek nyitását tartják fontosnak. Térségi fejlesztések tekintetében mindkét településen az elkerülő út megépítése és a Misszió bővítése fogalmazódik meg elsődleges igényként. Kérdés ugyanakkor, hogy az elkerülő út képes lesz-e tényleges forgalomcsillapításra, vagy a Misszió bővítése, belső fejlesztése releváns-e. Véleményünk szerint távlati kitekintésben érdemes lesz figyelni a települések további növekedését, azok népességmegtartó képességét, valamint a később esetlegesen jelentkező dezurbanizációs folyamatokat.

 

In my essay, we examine the situation of Veresegyház and Erdőkertes municipality in regard of newly surfaced problems and social effects due to population growth and development. We carried out a survey on the topic, which was completed by more than 800 citizens. The aim of the survey was to assess the opinion of the public on transportation, public service, businesses, entertainment and to reveal the difficulties they face on a daily basis and how they wish to resolve them on local and regional level as well. The responses indicated that transportation is a key issue at both administration areas: in Veresegyház, the frequent traffic congestions, in Erdőkertes, insufficient road infrastructure seems to be the core of the problem. Furthermore, the overpopulated educational institutions in Veresegyház and the few shopping possibilities in Erdőkertes raised concerns. Residents of Veresegyház give priority to health over infrastructure in regard of local developments. In Erdőkertes, residents prioritize the nursery-matter, public security and establishment of new local businesses. In the matter of regional developments, building out a bypass road that would reduce the dependence on the main roads, and the extension of Misszió Health Center are clearly principal demands. However, it is questionable whether the bypass road could really ease the main road traffic, and the extension and development of Misszió Health Center is relevant. In our opinion, it is worth following the further growth of Erdőkertes and Veresegyház in the long term, considering their ability to retain population, and the possible “counter-urbanisation” processes.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-15
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: