Gyorsmenü

Hargita megye gazdaságának térségi szintű elemzése a vállalkozások alapvető adatai alapján

  • Tánczos Levente-József 1
  • 2
  • 1 egyetemi tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar
  • 2 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

Territorial analysis of Harghita county’s economy on the basis of basic data of enterprises

Székelyföldön, a Hargita két oldalán állandó beszédtéma, hogy hol jobb Udvarhelyen vagy Csíkban. Jelen elemzés ugyan nem ad választ erre az örök kérdésre, viszont a helyi vállalkozások adatainak segítségével képet ad a Hargita megyei térségek (Csík, Gyergyó, Udvarhely) vállalati fejlettségéről. Hargita megye alapvető gazdasági adatainak áttekintése után az egyes térségek összesített, vagy éppen átlagolt vállalati adatait ismerhetjük meg a tanulmányból, ezekből kirajzolódnak az egyes térségek erősségei, de fény derül arra is, hogy összességében van helye a fejlesztéseknek, szükség van a nagyobb hozzáadott értéket teremtő tevékenységek irányába való elmozdulásra, nagyobb tudásigénnyel jellemezhető munkahelyek létrehozására.

 

In Szeklerland, the main topic of conversation on both sides of the Harghita mountain is where is it better in Udvarhely or Csík. Although this analysis does not provide an answer to this eternal question, it gives an image of corporate development in Harghita County (Csík, Gyergyó, Udvarhely). After reviewing the basic economic data of the County, we can get acquainted with the aggregated or just averaged company data of each region, and the strengths of each region will also be highlighted. The paper concludes by suggesting, that there is space for improvement and greater value-added activities in order to create more knowledge-intensive jobs.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 60-73
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: