Gyorsmenü

Egyes földminősítési és földpiaci tényezők összehasonlító gazdasági elemzése Németország és Franciaország példáján

  • Naárné Tóth Zsuzsanna 1
  • Orlovits Zsolt 2
  • Naár Antal Tamás 3
  • Sőreg Ádám Pál 3
  • 1 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 3 PhD hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Comparative economic analysis of land valuation and land market factors using the examples of Germany and France

A földértékelésre vonatkozóan nincs egységes módszer használatban az Európai Unióban, értékelési mód és cél szerint különbözik. Ez problémát jelent a termőföld közgazdasági értékének és árának meghatározásában is. Kutatásunk során két uniós tagállam, Németország és Franciaország földértékelési és –minősítési rendszerét vizsgáltuk. Véleményünk szerint az ismertetett eljárások bizonyos elemei hasznosak lehetnek a hazai föld értékelési rendszer korszerűsítése során. A földértékelési rendszereken túl a termőföld piaci árát alakító közgazdasági tényezőket és a Németországban, illetve Franciaországban kialakult piaci árakat, valamint az azokat befolyásoló tényezőket is elemeztük.

There is no uniformly applied land valuation methodology in the European Union. Methods differ according to the aims and techniques of the valuation. Hence the determination of the economic value and the price of agricultural land is problematic. In our research the land valuation systems of two EU Member States (Germany and France) were examined. In our opinion, some elements of the described methods may be useful in the modernization of the Hungarian system of land valuation. In addition to the land valuation systems, the economic factors influencing the market value of agricultural land, the existing market prices and their influencing factors in Germany and France were analyzed.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 68-79
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: