Gyorsmenü

Deszk pozicionálása és fejlesztése a szegedi agglomerációban

  • Balogh Béla Ferenc 1
  • Koncz Gábor 2
  • 1 MSc hallgató, Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
  • 2 főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar

Positioning and development of Deszk in the Szeged agglomeration

Szakirodalmi információk alapján az a falu lesz képes elsősorban fejlődni, amely karakteres funkcióval rendelkezik, fejlődő, diverzifikált várostérséghez tartozik, és amelynek jó az elérhetősége. A nagyobb városok közelében elhelyezkedő falvakban a tipikus vidéki problémák kevésbé jelentkeznek, azonban a fejlesztések irányai gyakran behatároltak. Kutatásunk megkezdésekor a következő kérdéseket tettük fel: Deszk önállóan fejlődő község marad, vagy Szeged elővárosa lesz? Milyen szuburbanizációs változások történtek a deszki-szegedi térségben? Primer kutatásunk során a településen személyesen kérdeztünk le 165 főt, a 13 kérdéses kérdőív feldolgozása után táblázatos és szöveges formában elemeztük az eredményeket.

 

According to information found in literature, those villages are able to develop which have a characteristic function, belong to a developing, diversified urban area and can be conveniently accessed. The typical rural problems are less common in rural villages near major cities, but the directions of development are often limited. At the beginning of our research we asked the following questions: Will Deszk become a self-developing village or will it remain being the suburb of Szeged? What kind of processes of suburbanization have taken place in the Deszk-Szeged region? During our primary research, we personally interviewed 165 people in the settlement. After the processing of the questionnaire with 13 questions we analyzed the results in table and text form.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 12-20
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: